co wykorzytywac w lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż niezbędne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. Najistotniejszym celem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów.
lean”>lean marketing”>lean sklep
Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z dziedziny lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania oceny, które procesy są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz