produkty do lean

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w koncepcjach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. lean prezentacje Nadrzędnym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.